אלפון המשרד

ז'זק עליזה
בית דגן
מרכז בכיר (פרסומים)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485469
03-9485810