אלפון המשרד

עזרא עלומה
מנהלת תחום; תקני איכות ותמיכה מקצועית
שירותים להגנת הצומח ולביקורת
09-7960404,04-6303433
04-6303435 ,09-7960417