אלפון המשרד

הברמן עמי
מנהל תחום ניטור ואקולוגיה
אגף אקולוגיה (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681595
03-9681502