אלפון המשרד

הברמן עמי
מנהל תחום ניטור ואקולוגיה
הגנת הצומח - אגף אקולוגיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681595
03-9681502