אלפון המשרד

מזרחי עמית
מנהל אגף
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)
03-9681598
03-9681571