אלפון המשרד

אלזרקי ענת
ראש ענף (נכסים ולוגיסטיקה)
בינוי משק ושירותים (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681610
03-9681753