אלפון המשרד

סלמן ענת
ירושלים
מרכז/ת בכיר/ה (חשבונאות ודיווח)
חשבות וכספים
02-6290133
02-6290122