אלפון המשרד

אריה יצחק
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מצעים מנותקים)
שירות שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

מחקרים בקאלה אתיופיקה: חלק א' - השפעת סוג הפקעת ועומד השתילה על היבול בקאלה אתיופיקה 'ישראלית'מחקרים בקאלה אתיופיקה: חלק א' - השפעת סוג הפקעת ועומד השתילה על היבול בקאלה אתיופיקה 'ישראלית'https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Cala_Ethiopia.aspx08/09/2020 21:00:00
מבחן זני קאלה צבעונית של המטפח 'קפטיין' - Captain בתנאי הגליל התחתון בישראל – עונת גידול 2019/20מבחן זני קאלה צבעונית של המטפח 'קפטיין' - Captain בתנאי הגליל התחתון בישראל – עונת גידול 2019/20https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/zantedeschia.aspx07/09/2020 21:00:00
המלצות השקיה ודישון בתמריםהמלצות השקיה ודישון בתמריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_dishun_tmarim.aspx25/03/2019 21:00:00
טיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילטיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gidul_bazil_2018.aspx02/10/2018 21:00:00
גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_geophytes_2018.aspx26/08/2018 21:00:00
בחינת גידול סליקורניה במצע מנותק ובתנאי המלחה שוניםבחינת גידול סליקורניה במצע מנותק ובתנאי המלחה שוניםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_gidul_selicornia.aspx15/08/2018 21:00:00
הנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברההנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_ltiful_btuf_hadash_gidul_gerbera.aspx03/01/2018 22:00:00
המלצות השקיה, דישון ובקרה לגידול עגבניות במצע מנותק בבתי צמיחה בעמק המעיינותהמלצות השקיה, דישון ובקרה לגידול עגבניות במצע מנותק בבתי צמיחה בעמק המעיינותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_planting_july_2017.aspx29/07/2017 21:00:00
טיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילטיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_nematodot_bbazil.aspx24/10/2016 22:00:00
שתילת עגבניות בבתי צמיחה – השקיה, דישון ובקרהשתילת עגבניות בבתי צמיחה – השקיה, דישון ובקרהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_agvaniot_august_2016.aspx24/08/2016 21:00:00