אלפון המשרד

אריה יצחק
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (מצעים מנותקים)
שירות שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

המלצות השקיה ודישון בתמריםהמלצות השקיה ודישון בתמריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_dishun_tmarim.aspx25/03/2019 22:00:00
טיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילטיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_gidul_bazil_2018.aspx02/10/2018 21:00:00
גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18גידול גיאופיטים לפרחי קטיף בחוות עדן, 2017/18https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_geophytes_2018.aspx26/08/2018 21:00:00
בחינת גידול סליקורניה במצע מנותק ובתנאי המלחה שוניםבחינת גידול סליקורניה במצע מנותק ובתנאי המלחה שוניםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_gidul_selicornia.aspx15/08/2018 21:00:00
הנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברההנחיות לתשתית ולטיפול בטוף חדש במארזי גידול גרברהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_ltiful_btuf_hadash_gidul_gerbera.aspx03/01/2018 22:00:00
המלצות השקיה, דישון ובקרה לגידול עגבניות במצע מנותק בבתי צמיחה בעמק המעיינותהמלצות השקיה, דישון ובקרה לגידול עגבניות במצע מנותק בבתי צמיחה בעמק המעיינותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_planting_july_2017.aspx29/07/2017 21:00:00
טיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילטיפולים חלופיים חדשניים וידידותיים לסביבה להדברת נמטודות עפצים בגידול בזילhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_nematodot_bbazil.aspx24/10/2016 22:00:00
שתילת עגבניות בבתי צמיחה – השקיה, דישון ובקרהשתילת עגבניות בבתי צמיחה – השקיה, דישון ובקרהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_agvaniot_august_2016.aspx24/08/2016 21:00:00
בחינת תערובת של קומפוסט אורגני בשילוב מצע מאוורר כמצע גידולבחינת תערובת של קומפוסט אורגני בשילוב מצע מאוורר כמצע גידולhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sludge_compost_bed_2016.aspx27/06/2016 21:00:00
אמצעים אגרוטכניים להאצת קצב גידול בצלי היפאסטרום במצע מנותקאמצעים אגרוטכניים להאצת קצב גידול בצלי היפאסטרום במצע מנותקhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_Hifastrom_2013_2014.aspx19/05/2015 21:00:00