אלפון המשרד

למדני אריאל
בית דגן
מנהל תחום משאבים ותכנון
אגף לפיתוח - בדואים בנגב
03-9485495