אלפון המשרד

אריק שמאי
מנהל אגף א' (הסגר)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681584
03-9681571