אלפון המשרד

אשר איזנקוט
מנהל תחום (שירות שדה)
שירות שדה; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485302

 

 

בחינת רמות השקיה בזן אורי המושקה במי קולחין בקרקעות חרסיתיות כבדותבחינת רמות השקיה בזן אורי המושקה במי קולחין בקרקעות חרסיתיות כבדותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_manot_hashkaya_zan_ori.aspx11/09/2018 21:00:00
תגובת זני זית להשקיה במים מושבים במנות ועיתויים משתניםתגובת זני זית להשקיה במים מושבים במנות ועיתויים משתניםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_zait.aspx11/09/2017 21:00:00
יישום קומפוסט בגידול ירקותיישום קומפוסט בגידול ירקותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/compost_yerakot_2017.aspx04/09/2017 21:00:00
עדכון שיטה להערכה כמותית של דישון אשלגני בקרקעעדכון שיטה להערכה כמותית של דישון אשלגני בקרקעhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/update_method_for_the_quantitative_evaluation_of_potassium_2017.aspx26/06/2017 21:00:00
בדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עליםבדיקות חנקה בצמחי חיטה בגיל שלושה עליםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/duach_nitrate_testing_at_three_plants_of_wheat_leaves_2015_16.aspx22/11/2016 22:00:00
תכולת חנקן גבוהה בקולחי מאגר איילוןתכולת חנקן גבוהה בקולחי מאגר איילוןhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Nitrogen_letter_2016.aspx24/07/2016 21:00:00
מקדמי השקיה בחימצהמקדמי השקיה בחימצהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_chimsa.aspx17/05/2016 21:00:00
תוצרי לוואי חקלאיים כמשאב לאנרגיה - היתכנות ומדיניותתוצרי לוואי חקלאיים כמשאב לאנרגיה - היתכנות ומדיניותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/agricultural_byproducts_2016.aspx02/01/2016 22:00:00
בחינת התרומה של סוגי קומפוסטים במחזור גידולי פלחה - במושב מולדת 2011/13בחינת התרומה של סוגי קומפוסטים במחזור גידולי פלחה - במושב מולדת 2011/13https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nisui_garbage_cities_2013.aspx20/09/2015 21:00:00
מקדמי השקיה בתמרים, בקעת הירדן - עמק המעיינותמקדמי השקיה בתמרים, בקעת הירדן - עמק המעיינותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mekadmey_hashkaya_tmarim_emek.aspx19/05/2015 21:00:00