אלפון המשרד

אמרגי אבי
ירושלים
מנהל אגף א' (משאבי אנוש)
משאבי אנוש; מינהל ומשאבי אנוש
02-6290172  03-9485453
02-6290118