אלפון המשרד

בן שושן אבי
בית דגן
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559904
03-9559905