אלפון המשרד

אלקיס אברהם
בית דגן
מנהל תחום (מועצות יצור חברות וחברות ממשלתיות)
חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה
03-9485443
03-9485830