אלפון המשרד

אביגיל הלר
אביגייל הלר
מנהלת תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית
יער ואילנות (פקיד היערות)
03-9485643

 

 

פנקס כיס לגוזםפנקס כיס לגוזםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspx14/08/2018 21:00:00
תחשיב הקמת ואחזקת גינה קהילתית בגודל של דונם/רבע דונםתחשיב הקמת ואחזקת גינה קהילתית בגודל של דונם/רבע דונםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_gina_2017.aspx02/04/2017 21:00:00
שינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נוישינוי שיטת החישוב בהשקיית גינות נויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_Penman_Montis_2016.aspx02/04/2017 21:00:00
הערכת סיכונים בעצים, נובמבר 2016הערכת סיכונים בעצים, נובמבר 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haarachat_sicunim_betzim_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
רשימת צמחי הנוי בישראל לשנת תשע"ו 2016רשימת צמחי הנוי בישראל לשנת תשע"ו 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/List_of_garden_plants_in_Israel_november_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
בדיקת האפשרות לשפר את התפתחות הצמחים הגדלים בסביבה האורבאניתבדיקת האפשרות לשפר את התפתחות הצמחים הגדלים בסביבה האורבאניתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bedikat_efsharot_leshaper_hitpatchot_tzmacim_besvuva_urbanit.aspx21/11/2016 22:00:00
סקר עצים בוגרים בישראל, 2016-2013סקר עצים בוגרים בישראל, 2016-2013https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_etzim_bogrim_beisrael_13_16.aspx21/11/2016 22:00:00
סקר צמחים לגינון מקיים ואחזקה נמוכהסקר צמחים לגינון מקיים ואחזקה נמוכהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_tzmachim_lginun_mekaiim_veachzaka_nemucha.aspx21/11/2016 22:00:00
שיטות להערכת סיכונים בעציםשיטות להערכת סיכונים בעציםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shitut_lehaarachat_sicunim_betzim.aspx21/11/2016 22:00:00
בדיקת האפשרות לשפר את התפתחות הצמחים הגדלים בסביבה האורבאנית ["יער אורבני"], תוך התמקדות על עצי רחוב בעלי נפח שורשים מוגבל, תוך שימוש בתעלות הזנה המכילות מיקוריזה ופולימרים סופחי מיםבדיקת האפשרות לשפר את התפתחות הצמחים הגדלים בסביבה האורבאנית ["יער אורבני"], תוך התמקדות על עצי רחוב בעלי נפח שורשים מוגבל, תוך שימוש בתעלות הזנה המכילות מיקוריזה ופולימרים סופחי מיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bedikat-efsharot-leshaper-hitpatchot-tzmacim-besvuva-urbanit.aspx09/08/2016 21:00:00