אלפון המשרד

קרייזל אבי
מרכז אזור ערבה
שירותים להגנת הצומח ולביקורת; ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ)
08-6581665
08-6581929