אלפון המשרד

אטיאס אבינועם
רכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)
ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602102
04-8602128