אלפון המשרד

שוורץ אברהם
בית דגן
מרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)
מחוז השפלה וההר; שימור קרקע וניקוז
03-9559965