אלפון המשרד

אורים אביטל
מנהלת תחום רווחה
רווחה; מינהל ומשאבי אנוש
03-9485459