אלפון המשרד

אבי וסרמן
מנהל לשכה
לשכה וטרינרית השרון (שו"ט); שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט); שירותים וטרינריים
04-6303406/414
04-6334386