אלפון המשרד

אביב לוי
אביב לוי
מדריך מחוזי (ריבוי, שתלנות, דוביום ונוריות)
תחום פרחים; מחוז השפלה וההר; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485646

 

 

תאורה והשקיה בצמחי ביתתאורה והשקיה בצמחי ביתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lighting_and_irrigation_in_houseplants.aspx08/09/2020 21:00:00