אלפון המשרד

חליגוא אביבה
מזכירת מחלקה
פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681681
03-9681611