אלפון המשרד

פארס באדר
מעבדה לשאריות חומרי הדברה
הגנת הצומח - אגף כימיה; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681536
03-9681507