אלפון המשרד

ברוך לוזון
סגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)
מטעים; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920983