אלפון המשרד

בת שבע בדוח
מרכז הדרכה בכיר (צומח)
אגף אגרואקולוגיה וגד"ש; אגף ירקות; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485919