אלפון המשרד

יעקבי בנימין
בית דגן
מנהל תחום (שימור קרקע הנדסה ומים)
שימור קרקע וניקוז
03-9485744