אלפון המשרד

דהן בטי
מרכזת אזור נגב
הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
08-8520318
08-8524815