אלפון המשרד

לוי בטי
רכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
‎03-9711098
03-9733207