אלפון המשרד

סנדרוב בועז
מנהל
רכש ואפסנאות (שו"ט); מנהלה (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681694 ,03-9681693
03-9605292