אלפון המשרד

ליבוביץ בנימין
מעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט); מכון וטרינרי (שו"ט); שירותים וטרינריים
03-9681631 ,03-9681632
03-9681642