אלפון המשרד

ברכה גל
מנהל תחום (כלכלת הייצור)
כלכלת הייצור; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
03-9485349

 

 

תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בעל, 2019תחשיב אבטיח לגרעינים לפיצוח בעל, 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/calculation_of_watermelon.aspx27/07/2020 21:00:00
תחשיב עיזים לחלבתחשיב עיזים לחלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_zon_2019.aspx26/11/2019 22:00:00
תובנות מסיכום עונת כרם יין 2019תובנות מסיכום עונת כרם יין 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tovanot.aspx07/09/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_a.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנה ב' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_b.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_c_d.aspx17/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק סגול, שנה א' (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_segol_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק ירוק, שנה א' ה (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shana_a.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)תחשיב ארטישוק ירוק, שנים ב-ה (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_artishoke_yarok_shanim_2_ad_5.aspx10/07/2019 21:00:00
תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)תחשיב אספרגוס, שנים יא-טו (דצמבר 2018)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_asparagus_shana_11_ad_15.aspx10/07/2019 21:00:00