אלפון המשרד

עובדיה ברוריה
עפולה
ראש ענף (שירות לחקלאי)
מחוז העמקים
04-6489109
04-6489127