אלפון המשרד

שרף כמאל
מרכז/ת בכיר/ה (הסגר-צפון)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
04-8602115
04-8623137