אלפון המשרד

יוריסטה דפנה
בית דגן
מנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברה
דוברות והסברה
03-9485436
03-9485782