אלפון המשרד

ענו דליה
מדריך מחוזי ורפרנט בכיר (יער משקי וצופני)
שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); מחוז השפלה וההר
03-9681444