אלפון המשרד

דנה יחילצ'יק
מרכז בכירה (סיכוני יבוא- ירקות)
הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681577
03-9681571