אלפון המשרד

דנה יחילצ'יק
מרכז בכירה (סיכוני יבוא- ירקות)
אגף הסגר צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681577
03-9681571