אלפון המשרד

דניאלה כפרי
הרבולוגית
הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים; שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681529
03-9681582