אלפון המשרד

דניאלה כפרי
הרבולוגית
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681529
03-9681582