אלפון המשרד

ורנר דניאל
בית דגן
מנהל תחום (פרויקטים ומשימות מיוחדות)
שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO
03-9485580
03-9485761