אלפון המשרד

אורלנסקי דניאל
כל הארץ
ראש ענף (סיור)
יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)
03-9559932
03-9559935