אלפון המשרד

דוד בירן
מדריך מחוזי (בקר)
בקר; מחוז המרכז; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

 

 

תובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיתובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/insights_from_economic_summaries_in_the_family_economy.aspx29/07/2020 21:00:00
בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspx01/12/2018 22:00:00
תובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיתובנות מסיכומים כלכליים במשק המשפחתיhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicumim_economic_development.aspx01/12/2018 22:00:00
הפרעות עיכול, חמצת בכרס ושלשול בבקר בוגרהפרעות עיכול, חמצת בכרס ושלשול בבקר בוגרhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Indigestion_diarrhea_stomach_acidosis.aspx04/01/2016 22:00:00