​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בן-דב דגניתהממונה על פי חוק צער בעלי חייםצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688901צור קשר
נשר דודראש ענף (מעבר ברדלה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
אוחנה דודמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688944צור קשר
דהן דודמרכז בכיר מטה הדברה ידידותיתהגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602113צור קשר
דוד בירןמדריך מחוזי (בקר)בקר, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
דוד סילברמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (לגידולים מוגנים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
דוד שמשמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (גידולי קיץ)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6423925 צור קשר
אופטובסקי דודמנהל תחוםהגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח, הגנת הצומח03-9681586צור קשר
דויד קורנספןעובד מעבדה לבקטריולוגיהמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681698
ד"ר נדב דוידוביץמנהלבריאות דגים, מדור מחלות דגים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
אירית דוידסוןאחראית ליחידה לנגיפי כשל חיסוני ומחוללי סרטןמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
דורון בורנשטייןמרכז הסגר מטענים-דרוםהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
קרואני דוריתמרכז/ת (שכר ומשכורת)חשבות וכספים026290132צור קשר
כהן דוריתראש ענף (רכש)כספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485341צור קשר
דורית שרגילמנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
דורית כבביה לנדאומנהלת תחום (צאן)צאן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485306צור קשר
דורית טפרהרכזת לשכהלשכת המנכ"ל 03-9485531צור קשר
קלמן דיאנהמרכזת בכירה (מרכז מידע)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485809צור קשר
פאנוס דיאנהמנהלת תחום ניהול סיכונים ובקרהשימור קרקע וניקוז03-9485255צור קשר
אמאשו דיגיסורכז (אחזקה)בינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
עובי דייןרופא וטרינר אחראי נמל אשדודיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר
פיינר דינהרכז בכיר (כספים וחשבונות)חשבות וכספים03-9485719צור קשר
שהרבני דינהרכזת לשכה ב'ביקורת פנימית03-9485380צור קשר
קריימר דינהראש גף (ניתוח מערכות)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485365צור קשר
סלמאן דיקלהמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681677צור קשר
אביב דיקלההבטחת איכות המכון הווטרנרי וממונה על השוויון המגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשיםמכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681639צור קשר
דלאל ותדראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101 צור קשר
דליה ענומדריך מחוזי ורפרנט בכיר (יער משקי וצופני)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר050-6241615צור קשר
יונה גטהון דליתמיקום ברירת מחדלמדען ראשיצור קשר
דן בכרךסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר