​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
ד"ר גור ליאורהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
ד"ר פרי מרקוביץ מיכלאפידמיולוגיתמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688782צור קשר
ד"ר סטורלזי נעמהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב דרוםשירותים וטרינריים, מערך בריאות עופות (שו"ט) 03-9688914צור קשר
ד"ר ביסטריצקי קונסטנטין רופא וטרינר ממשלתי מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6221127צור קשר
ד"ר חרבוש קריסטינהרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303461צור קשר
ד"ר זיו רחלרופאה וטרינרית ממשלתית מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303457צור קשר
ד"ר כץ רםרופא וטרינר ממשלתי, מנהל איזור צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681790צור קשר
ד"ר נגר שגיתרופאה וטרינרית ממשלתית, מנהלת מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר
מורי דביררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559907צור קשר
בן-דב דגניתהממונה על פי חוק צער בעלי חייםצער בעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688901צור קשר
נשר דודראש ענף (מעבר ברדלה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
אוחנה דודמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688944צור קשר
דהן דודמרכז בכיר מטה הדברה ידידותיתאגף אקולוגיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602113צור קשר
דוד בירןמדריך מחוזי (בקר)בקר, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
דוד סילברמןמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (לגידולים מוגנים)ירקות בשטחים פתוחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
דוד שמשמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (גידולי קיץ)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6423925 צור קשר
אופטובסקי דודמנהל תחוםאבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ), הגנת הצומח03-9681586צור קשר
דויד קורנספןעובד מעבדה לבקטריולוגיהמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681698
ד"ר נדב דוידוביץמנהלבריאות דגים, מדור מחלות דגים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
אירית דוידסוןאחראית ליחידה לנגיפי כשל חיסוני ומחוללי סרטןמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
דורון בורנשטייןמרכז הסגר מטענים-דרוםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
קרואני דוריתמרכז/ת (שכר ומשכורת)חשבות וכספים026290132צור קשר
כהן דוריתראש ענף (רכש)כספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485341צור קשר
בלקר בן דוד דוריתמרכזת בכירה רכש ולוגיסטיקהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681590צור קשר
דורית שרגילמנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכותאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
דורית כבביה לנדאומנהלת תחום (צאן)צאן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485306צור קשר
קלמן דיאנהמרכזת בכירה (מרכז מידע)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485809צור קשר
פאנוס דיאנהמנהלת תחום ניהול סיכונים ובקרהשימור קרקע וניקוז03-9485255צור קשר
אמאשו דיגיסורכז (אחזקה)בינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
עובי דייןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר