​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דן בכרךסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)גורמי ייצורצור קשר
דנה יחילצ'יקמנהלת תחום (סיכוני יבוא - ירקות)הערכת סיכון נגעים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681577צור קשר
קוטלר דנה ימהרןרכזת לשכה בכירהרשות לתכנון03-9485949צור קשר
לסקה דנימתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקים, שימור קרקע וניקוז03-9485360צור קשר
טל דנירכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
ורנר דניאלמנהל תחום (פרויקטים ומשימות מיוחדות)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485580צור קשר
אורלנסקי דניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
סקוי דניאלמנהלמשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681625צור קשר
ניישטוט דניאלרכז בכיר פיקוח וטרינרייבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
דניאל ביקלמדריך מחוזי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז המרכז
דניאל בן סימוןמדריך מחוזי (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים046303411צור קשר
דניאלה כפריהרבולוגיתהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681529צור קשר
דפנה זיומדריכה מחוזית (מטעים)מטעים, מחוז הנגבצור קשר
טיש פיגנבוים דפנהממונה (מועצות ייצור ויחסי חו"ל)ייעוץ משפטי03-9485431צור קשר
יוריסטה דפנהמנהלת אגף א' דוברות, תקשורת והסברהדוברות והסברה03-9485436צור קשר
דפנה קסרטומרכזת בכירה סקר יעוד קרקע וממ"גשימור קרקע וניקוז03-9485577צור קשר
דקלה דבי-נאורמנהלת תחום יצוא וקידום מכירות, יושבת ראש המועצה לזכויות מטפחיםסחר חוץ, זכויות מטפחים03-9485936צור קשר
פרג' דקררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
נחום דרורהמנהלת תחום (פיתוח הכפר)מחוז העמקים04-6489137צור קשר
חלבי האדימנהל ענף אזורימחוז העמקיםצור קשר
יובל הדנירופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
היא-לי בונפילמרכזת חומר ריבוי ואקלום הדריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681548צור קשר
היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים03-9681536צור קשר
מלכה הילהרכזת לשכה ב'אגף ירקות, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
הילה ברקתרופאה וטרינריתתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681718צור קשר
הילה שילהרופאה וטרינרית תכשירים וטרינרייםתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר
הילה זיסרמרכז בכיר פקיד יערות אזורייער ואילנות (פקיד היערות)03-9559968צור קשר
הלל מלכהמנהל תחום (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
יצחקי הראלרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר