​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
יחיא חנוךמרכז (מרחב - מרכז)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559930צור קשר
עיד חרבושרופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640צור קשר
טאניה שאמלוסגנית חשבשירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681717צור קשר
שושן טוביתמנהלת תחום (תכנון כולל)רשות לתכנון03-9485748צור קשר
זק טטיאנהמרכז (חקלאות מים רבייה וגנטיקה)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אילריונוב טטיאנהמנהלת תחום בכיר לפיתוח כלכלי חברתיתכנון ובקרה (חט"ל)03-9485741צור קשר
טטיאנה רוזנטל בורדמןעובדת מעבדהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681605צור קשר
ביבי טלרכזת לשכה בכירהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485537צור קשר
שלומי טלמנהל תחום (כלכלה פרויקטים בקרה ופיתוח)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO, המרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485480צור קשר
טל שקולניקמרכז מקצועי ראשי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
טל וייל צמרתמרכזת בכירה סטנדרטים והסמכותשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - סטנדרטים והסמכת גופי אישור ובקרה03-9681597צור קשר
טל נירלרכזת לשכה בכירההמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי03-9485562צור קשר
חסן טלירכז/ת בכיר/ה (פיקוח וביקורת צפון-עונתי)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומח050-6985844 צור קשר
סטרץ טלילהמתכנן תכנוןמחוז הנגב08-9920985צור קשר
עבדמאלק טליעמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
טפטה פרדהמרכז (העמדת מידע לציבור)03-9485432 צור קשר
קסה טפרהמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406
ביינה טקלהבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681783צור קשר
טרוסאו בזונק עובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
לדרמן יאירמפקח מבקרהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
יאיר מעייןמנכ_ל רשות הבדואיםהרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב08-6268700צור קשר
יאיר תמרימרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי קישוט ירוקים)תחום פרחים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303481צור קשר
יאיר נשרימרכז מקצועי ראשי מטה בכיר (פרחים שגורים וענפי קישוט)מחוז הנגב, תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485647צור קשר
חרותי יאירמנהל תחום תכנון אסטרטגיאגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485495צור קשר
וולטר יאנהסטודנט/ית חקלאות (מחוז השפלה וההר)מחוז השפלה וההר03-9559999צור קשר
זקרז`בסקי יבגניבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681760צור קשר
איינגור יבגנימעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681998צור קשר
הרמתי יגאלמנהל אגף שתלנות וחומר ריבויהגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681511צור קשר
יגאל מירוןמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (גד"ש וירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303411צור קשר
חלימי יהודיתסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז השפלה וההר03-9559977צור קשר