​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
מרקוביץ יפיתראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימון03-9485518צור קשר
לוי יפיתמרכז/ת בכיר/ה (משאבי אנוש)משאבי אנוש02-6290107צור קשר
כדורי יפעתרכזת לשכה ב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559902/3צור קשר
שטרנברג יפעתרכזת לשכה ב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989
כ"ץ יפעתראש ענף (פרויקטים)שירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681624צור קשר
הירש יפתחמרכז (מודיעין)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559920צור קשר
יפתח גלעדיפנסיונר04-6489101צור קשר
עצמון יצחקמפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
שר יצחקראש ענף (מעבר קרני)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
משיח יצחקרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
סמה יצחקראש ענף (חקירות - צפון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489112צור קשר
ורוצלבסקי יצחקמרכז (תוכניתנים)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485376צור קשר
יצחק דניאלרכז בכיר הסגר גשרים‎04-6480362, 02-9943492צור קשר
יצחק קוסטומרכז מקצועי בכיר מחוזי (פירות)מטעים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681467צור קשר
דוד יצחקרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
דוד יצחקרכז בכירהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאיתצור קשר
יצחק אברבנאלמרכז מקצעוי בכיר (תבואות חורף)גידולי שדה03-9485321צור קשר
חוכימה יקיררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
רונן ירוןמנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485369צור קשר
מן יריבמנהל אגף בכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגבאגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485716צור קשר
ישי גוטויליגיועץ מקצועי למנכ"ללשכת המנכ"ל03-9485529צור קשר
אברהם ישראלמשאבי אנוש, מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681621צור קשר
ריבשטיין ישראלמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
ישראל יוסלביץמרכז מקצועי ראשי בכיר מטה (מטילות)עופות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485605צור קשר
ישראל מסטבאוםמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פטמים ושיווק)עופות, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
לוי ישראלהרכזת לשכה בכירהמינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681500צור קשר
גבאי כוכבהרכזת לשכה בכירהרשות לתכנון03-9485572צור קשר
זכאי כוכבהראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז העמקים04-6489105צור קשר
הראל-ישי כוכבהרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989
שרף כמאלמרכז/ת בכיר/ה (הסגר-צפון)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602115צור קשר