​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
פיקלר כרמלהראש ענף מעבדה בדיקות הרכב מזוןהגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681557צור קשר
קוריס לאונידרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-7789196צור קשר
קוצ'וק לבמתכנן/ת ורפרנט/ית המרת קולחיםמחוז העמקיםצור קשר
וישניה תמיר לביתרופאה וטרינריתתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681718צור קשר
סימנוב לובהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688926 ,03-9681786צור קשר
לובה קמינצקימרכזת (פרסומים ועריכה גרפית)המחשה ופרסומים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485596צור קשר
אבישי לובליןמנהל (בפועל) החטיבה למחלות עופותמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681639צור קשר
ארז לוברנימנהל יחידת תכשירים וטרינריים, רופא וטרינרתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר
פליידרוביץ לודהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681623צור קשר
ברמן לודמילהממונה (ניהול משקי נכסים ולוגיסטיקה)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485401צור קשר
גוזב לודמילהמנהלת תחום פיטובקטריולוגיההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681537צור קשר
לורן סטייןרופאה וטרינרית (פיקוח על יבוא יצוא)יבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר
לאו וינרמרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (פירות)מטעים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303497צור קשר
ליאור אברהםמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
מוס ליאוררופא וטרינר (פתולוג)שירותים וטרינריים, מכון וטרינרי (שו"ט)03-9681630צור קשר
אברהם ליאורהמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז הנגב08-9920990צור קשר
בר ליאורהרו"ט לשכתי באר שבעשירותים וטרינריים, לשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)08-6235755צור קשר
אליהו ליאתמרכזת בכירהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ), משאבי אנוש03-9681504צור קשר
שלמה ליאתמנהלתמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681732צור קשר
שוקרון ליאתראש ענף (רכש)שירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681693צור קשר
ליאת גלסטררכזת לשכה בכירהשיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485760צור קשר
לידן פאלח בלוקמדריכה מחוזית (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז הנגב08-9920998צור קשר
עזרא ליהיסטודנטיתלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט)04-9910640צור קשר
כהן ליזהרכזת (כספים וחשבונות)כספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688931צור קשר
לילא שיני חג' יחיאמנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים03-9681554צור קשר
איסאקוב ליליהמעבדה לשאריות חומרי הדברהמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681569 צור קשר
כלף לילךמתכנן (תכנון)מחוז השפלה וההר03-9559962צור קשר
צור לימורמרכז/ת נכסים ורכשנכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485392צור קשר
חגבי לימורעובדת חדר קבלהחדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
וייסבליט לימורמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681601צור קשר