​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אהוד חנוךמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (זיתים)מטעים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681468 צור קשר
אהוד אילוןרופא וטרינר תכשירים וטרינרייםתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר
בר ניצן אהרוןמתכנן (תכנון)מחוז העמקים04-6489167צור קשר
אסולין-דגני אודליהמנהל מחלקה בכיר (הגנת הצומח ודייג)ייעוץ משפטי03-9485258צור קשר
איצקוביץ אודליהרכזת לשכה א'ייעוץ משפטי03-9485526צור קשר
צורי אוהדמפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר
דגמי אוהדמנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינוינכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485400צור קשר
ישראלי אוהדראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
הרמן אוהדמרכז בכיר (תשתיות מחקר)התחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559955צור קשר
אוהד טופלרופא וטרינר לכתיבה ועדכון נהליםשירותים וטרינריים, פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)03-9681682צור קשר
אסולין אווליןעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
קריפוקס אולגמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681601צור קשר
זלסקי אולגהמעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681702צור קשר
חזן אוסנתראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920976צור קשר
טולדו אוסנתרכזת לשכהמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681790 צור קשר
אופיר אטינגרמרכז מקצועי ראשי מחוזי (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9559999צור קשר
אזולאי אוררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אור רםמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
משה אורהחוקרתשימור קרקע וניקוז03-9559951צור קשר
כהן אורטלרכזת לשכהשימור קרקע וניקוז03-9485553צור קשר
בן אלי אורטלרכזת בכירהיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
צוק-בר אוריסמנכ''ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485551צור קשר
בידרמן אוריעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485283צור קשר
נוסבאום אוריממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485502צור קשר
חיים גאן אורימחוז הנגב
זיו אורימרכז/ת בכיר/ה (רישוי ותיעוד)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681587צור קשר
פרל אורימרכז בכיר (יצוא וטיפולי הסגר)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - הסגר צמחים03-9681598צור קשר
הררי אוריאלמרכז שטחים פתוחים ויעורמנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
שמואלי אוריתמנהל/ת תחום (בקרת מחקרים)מדען ראשי03-9485430צור קשר
גינזבורג אוריתמנהל/ת תחום (מרעה ושטחים פתוחים)גורמי ייצור, רשות המרעה03-9485815צור קשר