​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485309צור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)גורמי ייצור039485757צור קשר
נבו אהודראש ענף (גידול מדגה סופראינטנסיבי)דיג וחקלאות מיםצור קשר
אהוד חנוךמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (זיתים)מטעים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681468 צור קשר
אהוד אילוןרופא וטרינר תכשירים וטרינרייםתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר
בר ניצן אהרוןמתכנן (תכנון)מחוז העמקים04-6489167צור קשר
אסולין-דגני אודליהמנהל מחלקה בכיר (הגנת הצומח ודייג)ייעוץ משפטי03-9485258צור קשר
איצקוביץ אודליהרכזת לשכה א'ייעוץ משפטי03-9485526צור קשר
צורי אוהדמפקח מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916 צור קשר
דגמי אוהדמנהל אגף א' (לוגיסטיקה ניהול נכסים בינוינכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485400צור קשר
ישראלי אוהדראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
הרמן אוהדמרכז בכיר (תשתיות מחקר)התחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559955צור קשר
אוהד טופלרופא וטרינר לכתיבה ועדכון נהליםשירותים וטרינריים, פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)03-9681682צור קשר
אסולין אווליןעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
קריפוקס אולגמעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681601צור קשר
זלסקי אולגהמעבדה לביקורת תרכיבים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681702צור קשר
חזן אוסנתראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920976צור קשר
טולדו אוסנתרכזת לשכהמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681790 צור קשר
אופיר אטינגרמרכז מקצועי ראשי מחוזי (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9559999צור קשר
אזולאי אוררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אור רםמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
משה אורהחוקרתשימור קרקע וניקוז03-9559951צור קשר
כהן אורטלמרכזת תיאום ובקרהשימור קרקע וניקוז03-9485422, 03-9559953צור קשר
בן אלי אורטלרכזת בכירהיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
צוק-בר אוריסמנכ''ל בכיר למחקר כלכלה ואסטרטגיהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485551צור קשר
בידרמן אוריעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485283צור קשר
נוסבאום אוריממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485502צור קשר
חיים גאן אורימחוז הנגב
זיו אורימרכז/ת בכיר/ה (רישוי ותיעוד)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681587צור קשר
פרל אורימרכז בכיר (יצוא וטיפולי הסגר)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - הסגר צמחים03-9681598צור קשר