​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), בתי מטבחיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
בטייקו סרפימהראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
עבד גרהמנהל השירותים להגנת הצומח וביקורתשירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681500צור קשר
גריפאת עבדאללהרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)צור קשר
ארקין עדיממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485507צור קשר
אסל עדירכז בכיר (מפקח פיצו_ח)04-6489110צור קשר
בכר עדיעובדת המעבדה לפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681633צור קשר
קרינגל עדימפקח נמל תעופה בן גוריוןיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9772240צור קשר
עדי דנגורראש ענף כרומטוגרפיה גזמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681553צור קשר
עדי סלוניקומרכז בכיר (פרסומים)המחשה ופרסומים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485592צור קשר
עדי סויסהמדריכה מחוזית (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920983צור קשר
עדי מרפיסטודנטית לשכה וטרינרית עכושירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)04-9910640צור קשר
איבגי עדנהרכזת לשכה בכירהחשבות וכספים02-6290180צור קשר
ניר עדרימומחה לפתולוגיהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681627צור קשר
עודד פרידמןמדריך מחוזי (שירות שדה)שירות שדה, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
שץ עוזימנהל תחום (רעיית דבורים)גורמי ייצור03-9485927צור קשר
בן-אשר עומרראש תחום גיאוגרפיה וממ_גאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485932צור קשר
צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, ממונה על חוק ההתיישבות החקלאיתרשות לתכנון, תכנון ובקרה (חט"ל), הרשות המוסמכת לחוק ההתיישבות, אגף ההתיישבות (גרעינים)03-9485445צור קשר
לרמן עומרשירותים וטרינריים, מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)03-9681669צור קשר
אסרף עופרראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
זהבי עופרראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559906צור קשר
עופר גורןמנהל תחום (גידולי שדה)גידולי שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
עופרה לחיאנייועצת בכירה למנכ"ללשכת המנכ"ל03-94855532/1צור קשר
רוזנבלוט עזראמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688926צור קשר
חן עזראמנהל תחום קשרי קהילה ושיתוף ציבוראגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485336צור קשר
עטילה דועאהרכז בכיר הסגר צפוןהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602114צור קשר
אלון עטרהראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
אביטבול עידורכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
לביא עידןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110
עידן פיליפסמרכז בכיר פקיד יערות מרכז שפלהיער ואילנות (פקיד היערות)03-9485842צור קשר