​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
לרמן עומרשירותים וטרינריים, מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)03-9681669צור קשר
יצחקי עומרסטודנטשירותים וטרינריים03-9681678צור קשר
עומר לויסטודנטיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8565673צור קשר
אסרף עופרראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
זהבי עופרראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559906צור קשר
עופר גורןמנהל תחום (גידולי שדה)גידולי שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
עופרה לחיאנייועצת בכירה למנכ"ללשכת המנכ"לצור קשר
עורקבי עדיסטודנטיתשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681596צור קשר
רוזנבלוט עזראמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688926צור קשר
חן עזראמנהל תחום קשרי קהילה ושיתוף ציבוראגף לפיתוח - בדואים בנגב03-9485336צור קשר
עטילה דועאהרכז בכיר הסגר צפוןהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602114צור קשר
אלון עטרהראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
אביטבול עידורכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
לביא עידןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110
עידן פיליפסמרכז בכיר פקיד יערות אזורי03-9485842צור קשר
בנט פרלברג עיינהממ"ר מטה (מדגה)מדגה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
עינת גרזוןמדריכה מחוזית (הדרים)הדרים, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681467צור קשר
עזרא עלומהמנהלת תחום, תקני איכות ותמיכה מקצועיתשירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404,04-6303433צור קשר
ז'זק עליזהמרכז בכיר (פרסומים)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485469צור קשר
ורסנו עליזהמרכז (אמרכלות)משאבי אנוש03-9485570צור קשר
אלביליה עליזהרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 , 08-8521416צור קשר
הברמן עמימנהל תחום ניטור ואקולוגיההגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681595צור קשר
טסלר עמימנהל/ת אגף בכיר/ה (מידע וקהילה)המערך לשילוב הבדואים בנגב
שמואלי עמיקםראש אגף (בטחון)משאבי אנושצור קשר
אנטלר עמירמנהל מחוז (הגליל והגולן)מחוז גליל-גולןצור קשר
נאסר עמירמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100
עמירם לוי שקדמדריך מחוזי (הדרים)הדרים, מחוז העמקים04-6489100צור קשר
מזרחי עמיתמנהל אגףשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית03-9681598צור קשר
אבו דולה ענאןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
יהב נתנזון ענבלעורכת תוכן אתרי אינטרנט השירותים הווטרינריים והגנת הצומחאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485882צור קשר