​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אלקרנאוי עפיףראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
עברון עפרהמנהלת תחום יבואהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681585צור קשר
אטינגר ערןסמנכ"ל בכיר (תשתיות, תכנון וניהול משאבים)שימור קרקע וניקוז03-9485768צור קשר
ערן הרכבימנהל תחום (מטעים)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
ערן שביטיועץ מנכ"ל (כלכלי)לשכת המנכ"ל03-9485831צור קשר
רוט עשהאלעובד המעבדה לפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681758צור קשר
רם עשהאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
חדד עתניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
פאדי ראשדמרכז בכיר פקיד יערות גליל תחתון, עמקים וגלבועיער ואילנות (פקיד היערות)04-6489100צור קשר
קילשטיין פאולינהמרכזת תכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681505צור קשר
גולנדר פאינהממונה ספרייהספריית המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681666 ,03-9681705צור קשר
דבור פארוקסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
מצארווה פדלאללהמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406/414צור קשר
שמיגון פולינהראש ענף (הטמעת מערכות)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485201צור קשר
ודים פירוגוברופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640
כהן פנימרכז/ת (מענקי שחרור)חשבות וכספים02-6290117צור קשר
מוחמד זידאן פרופ`מרכז בכיר וירולוגיה ושיטות מולקולריותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681531צור קשר
אורלי פרידגוטרופאה וטרינריתמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681676צור קשר
פרידה שוורצבורדעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9681714צור קשר
יגאל פרנושימדור בקטריולוגיה ופתולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688924צור קשר
זמל צביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
צבי אבניסגן רופא וטרינר ראשי - יבוא יצואיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים039681717צור קשר
מילדנברג צביהרופאת קלוטי פרסה ופינות חיבריאות סוסים (שו"ט), בריאות גמלים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681752צור קשר
חורי צביהמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-9920999צור קשר
כהן צביקהסמנכ"ל בכיר (השקעות ומימון)השקעות ומימוןצור קשר
בן-דוד צופיהמתכנן/ת ורפרנט/ית חקלאות תיירותית באיו_שמחוז העמקים04-6489127צור קשר
צור אבלסמרכז בכיר פקיד יערות גליל עליון, מערבי וגולןיער ואילנות (פקיד היערות)04-9853098צור קשר
גזל ציוןמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז השפלה וההר03-9559961צור קשר
כהן ציוןמרכז נמל אשדודהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8520318 ,08-8560852צור קשר
סוויסה ציוןמפקח מבקר נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר