​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אגוזי ענבלמתכנן (תכנון)מחוז העמקיםצור קשר
יעקובי ענבלמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 , 08-8521416צור קשר
ענבל שמואליעובדת מעבדהמעבדה לסרולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681684צור קשר
גרינשטיין-דקר ענברמנהל תחום (סחר בינלאומי)סחר חוץ03-9485472צור קשר
אשכנזי חלפון ענברמנהלת תחום תכנון ומידעיער ואילנות (פקיד היערות)03-9685470צור קשר
אוזן ענתDBA SQL Serverאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485509צור קשר
סלמן ענתמרכז/ת בכיר/ה (חשבונאות ודיווח)חשבות וכספים02-6290133צור קשר
אלזרקי ענתראש ענף (נכסים ולוגיסטיקה)בינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681610צור קשר
נח ענתמנהלת חדר קבלהחדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
נטע ענתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681930צור קשר
לוינגרט אייצ'יצ'יי ענתמנהלת אגף א'(אגרואקולוגיה וגידולי שדה)אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
ענת זיסוביץמדריכה מחוזית (מטעים)מטעים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100 צור קשר
ענת רפאלי - פלדמנהלת תחום תקציביםתקציבים03-9485788צור קשר
ענת עוזמזכירותהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681651 צור קשר
אלקרנאוי עפיףראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
עברון עפרהמנהלת תחום יבואהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681585צור קשר
אטינגר ערןסמנכ"ל בכיר (תשתיות, תכנון וניהול משאבישימור קרקע וניקוז03-9485768צור קשר
ערן הרכבימנהל תחום (מטעים)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
ערן שביטמנהל תחום ארגון שיתוף פעולה כלכלילשכת המנכ"ל03-9485831צור קשר
רוט עשהאלעובד המעבדה לפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681758צור קשר
רם עשהאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
חדד עתניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
פאדי ראשדמרכז בכיר פקיד יערות אזורייער ואילנות (פקיד היערות)04-6489100צור קשר
קילשטיין פאולינהמרכזת תכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681505צור קשר
גולנדר פאינהממונה ספרייהספריית המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681666 ,03-9681705צור קשר
דבור פארוקסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז גליל-גולן04-6816100צור קשר
מצארווה פדלאללהמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406/414צור קשר
שמיגון פולינהראש ענף (הטמעת מערכות)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485201צור קשר
ודים פירוגוברופא לשכהלשכה וטרינרית גליל מערבי (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-9910640
פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485666צור קשר