​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
הברמן עמימנהל תחום ניטור ואקולוגיההגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681595צור קשר
טסלר עמימנהל/ת אגף בכיר/ה (מידע וקהילה)המערך לשילוב הבדואים בנגב
שמואלי עמיקםראש אגף (בטחון)משאבי אנושצור קשר
אנטלר עמירמנהל מחוז (הגליל והגולן)מחוז גליל-גולןצור קשר
נאסר עמירמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6489100
עמירם לוי שקדמדריך מחוזי (הדרים)הדרים, מחוז העמקים04-6489100צור קשר
מזרחי עמיתמנהל אגףשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית03-9681598צור קשר
אבו דולה ענאןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
יהב נתנזון ענבלעורכת תוכן אתרי אינטרנט השירותים הווטרינריים והגנת הצומחאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485882צור קשר
אגוזי ענבלמתכנן (תכנון)מחוז העמקיםצור קשר
יעקובי ענבלמפקחת מבקרת נמלהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 , 08-8521416צור קשר
ענבל שמואליעובדת מעבדהמעבדה לסרולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681684צור קשר
גרינשטיין-דקר ענברמנהל תחום (סחר בינלאומי)סחר חוץ03-9485472צור קשר
אשכנזי חלפון ענברמנהלת תחום תכנון ומידעיער ואילנות (פקיד היערות)03-9685470צור קשר
אוזן ענתDBA SQL Serverאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485509צור קשר
סלמן ענתמרכז/ת בכיר/ה (חשבונאות ודיווח)חשבות וכספים02-6290133צור קשר
אלזרקי ענתראש ענף (נכסים ולוגיסטיקה)בינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681610צור קשר
נח ענתמנהלת חדר קבלהחדר קבלת דגימות למעבדות המכון הווטרינרי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
נטע ענתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681930צור קשר
לוינגרט אייצ'יצ'יי ענתמנהלת אגף א'(אגרואקולוגיה וגידולי שדה)אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
ענת זיסוביץמדריכה מחוזית (מטעים)מטעים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100 צור קשר
ענת רפאלי - פלדמנהלת תחום תקציביםתקציבים03-9485788צור קשר
ענת עוזמזכירותהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681651 צור קשר
אלקרנאוי עפיףראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
עברון עפרהמנהלת תחום יבואהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681585צור קשר
אטינגר ערןסמנכ"ל בכיר (תשתיות, תכנון וניהול משאבים)שימור קרקע וניקוז03-9485768צור קשר
ערן הרכבימנהל תחום (מטעים)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
ערן שביטיועץ מנכ"ל (כלכלי)לשכת המנכ"ל03-9485831צור קשר
רוט עשהאלעובד המעבדה לפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681758צור קשר
רם עשהאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר