​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
משה רויטל
זליכובסקי רומןמרכז מחסנים, כימיקלים ותרכיביםרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681638צור קשר
בסט רוןראש ענף (מעבר שימעה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489100צור קשר
הרשקוביץ כהן רונימרכזת בכירה (כלכלה וסטטיסטיקה )חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485669צור קשר
רוני ניביועצת בכירה - מנהל השירותים הווטרינרייםשירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681791צור קשר
רוני אמירמנהל תחום (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485350צור קשר
זגרון רוניתרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
זמורסקי רוניתמרכזת (מערך ניטור ארצי)הגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מערך ניטור מזיקי הסגר03-9681546צור קשר
רונית מולאעובדת מעבדה להגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
מטלון רוניתיו"ר ועדת הזכאותאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485308צור קשר
איכר רונןראש ענף (מעבר תרקומיה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אגוזי רועיחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559949צור קשר
בן בנימין רועימרכז בכיר (מפחמות)מחוז המרכז04-6303427צור קשר
רועי בררופא וטרינר לשכת הנגבשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט)08-6235755צור קשר
שהרבני רותרכזת בכירה מרחב דרוםשירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
הדס רותמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681691צור קשר
ד"ר פרום אריכא רותימנהלת הרשות לתכנוןרשות לתכנון03-9485572צור קשר
רותם גולדשטייןרופא וטרינר אחראי על תחום בתי קירור ומשחטות מרכזפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)04-6489120צור קשר
שקסתא רחלראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגבצור קשר
דורימני רחלמרכז בכיר (כספים וחשבונות בנא_מ)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
פנצר רחלסגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנושמשאבי אנוש, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
דוייב רחלמרכז (משאבי אנוש)משאבי אנוש039485453צור קשר
טובול רחלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
רחל גבריאלימרכז בכיר - בקר לבשר ופיטוםבקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
רחל מוסקוביץ כהןרופאה וטרינרית בריאות העוףמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303460צור קשר
אפון רחלימרכזת ענף יבוא יצואיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688987 ,03-9688986צור קשר
חדיגה ריאדמרכז/ת ורפרנט אזורי בכיר (פיתוח הכפר הערמחוז המרכז04-6303412צור קשר
בן עזרא ריבהרופאה וטרינרית ארצית- בתי מטבחיים, משחטות, תחנות מיוןפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681681צור קשר
קרלוס ריוסרופא לשכהלשכה וטרינרית השפלה וההר (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-8591533צור קשר