​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אביב קרןיבוא יצוא נתב"גיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
אולגקרפוד קרפודרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
ראובן ניסיםפקח בריאות עופותמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
ראומה למבזמרכז מקצועי ראשי מטה (ריבוי ושתלנות בפירות)מטעים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
ראיד אלמחדימדריך מחוזי (צאן)צאן, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
פלאח ראיףמדריך מחוזי (כלכלת הייצור)כלכלת הייצור, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז השפלה וההר03-9681442צור קשר
פלג רביבראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת09-7960404 ,04-6303433צור קשר
קארו רבקהרכזת לשכה ב'מדען ראשי03-9485554צור קשר
נוי-נקש רבקהרכזת לשכה בכירהמחוז השפלה וההר03-9559999צור קשר
עאבד רג'ארכז (בריכות ניסיון)דיג וחקלאות מים04-6390651צור קשר
קליגר רואימנהל היחידה (פיקוח על מוצרי הצומח והחי -יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559900צור קשר
רוברטו נתןמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (דישון מטעים)שירות שדה, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681463צור קשר
חלבי קניני רוואןמ"מ רופא וטרינר הסגרר חיפהיבוא יצוא (שו"ט)04-8623647צור קשר
גופמן רוזהמנהלת מעבדה שיטות מולקולריותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681544צור קשר
בומברוב רוזלינהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681653צור קשר
דיצה רוטנברגרופאה וטרינריתמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681682צור קשר
משה רויטל
זליכובסקי רומןמרכז מחסנים, כימיקלים ותרכיביםרכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681638צור קשר
בסט רוןראש ענף (מעבר שימעה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
רונזה אמארהמדריכה מחוזית (הנדסת הצומח)הנדסת הצומח וגנים בוטניים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681444צור קשר
הרשקוביץ כהן רונימרכזת בכירה (כלכלה וסטטיסטיקה )חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485669צור קשר
רוני ניביועצת בכירה - מנהל השירותים הווטרינרייםשירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681791צור קשר
רוני אמירמנהל תחום (מיכון וטכנולוגיה)מיכון וטכנולוגיה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485350צור קשר
זגרון רוניתרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
זמורסקי רוניתמרכזת (מערך ניטור ארצי)הגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מערך ניטור מזיקי הסגר03-9681546צור קשר
רונית מולאעובדת מעבדה להגיינה של מזוןמעבדה להגיינה של מזון (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681644צור קשר
מטלון רוניתיו"ר ועדת הזכאותאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485308צור קשר
איכר רונןראש ענף (מעבר תרקומיה)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אגוזי רועיחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559949צור קשר
בן בנימין רועימרכז בכיר (מפחמות)מחוז השפלה וההר04-6303427צור קשר